torsdag 18. februar 2010

Det digitale mediesamfunnet, første utkast

I dette prosjektet så skal jeg diskutere hvordan media er med på å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter. For å gjøre dette skal jeg gå nærmere inn på de ulike sidene og legge vekt på forskjeller og likheter. Ta frem fakta og årsaker for å legge opp en god tekst med gode forklaringer og et godt dekke over emne.

”En informasjonskløft er skillet som finnes mellom befolkningsgrupper eller sosiale lag med bakgrunn i at den ene gruppen vet noe den andre gruppen ikke vet. Som videre gir den første gruppen et fortrinn i forhold til den andre. Mediebruk kan forsterke sosiale skiller eller ulikheter mellom grupper – altså skape informasjonskløfter.”*

Ta for eksempel mennesker med og uten skolegang, begge gruppene vet noe den andre ikke gjør. Om det er lesekunnskap eller overlevelse.
Det som er med den digitale informasjonskløften er at media i dag har tatt over de meste av våre liv, og vi sitter alle igjen med ting på ulike måter.
Min problemstilling kunne vært; hvordan det digitale mediesamfunnet tar i mot og forkaster informasjon og bidrar til stadig mer informasjonskløfter.

*
http://no.wikipedia.org/wiki/Informasjonskl%C3%B8ft