torsdag 18. februar 2010

Det digitale mediesamfunnet, første utkast

I dette prosjektet så skal jeg diskutere hvordan media er med på å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter. For å gjøre dette skal jeg gå nærmere inn på de ulike sidene og legge vekt på forskjeller og likheter. Ta frem fakta og årsaker for å legge opp en god tekst med gode forklaringer og et godt dekke over emne.

”En informasjonskløft er skillet som finnes mellom befolkningsgrupper eller sosiale lag med bakgrunn i at den ene gruppen vet noe den andre gruppen ikke vet. Som videre gir den første gruppen et fortrinn i forhold til den andre. Mediebruk kan forsterke sosiale skiller eller ulikheter mellom grupper – altså skape informasjonskløfter.”*

Ta for eksempel mennesker med og uten skolegang, begge gruppene vet noe den andre ikke gjør. Om det er lesekunnskap eller overlevelse.
Det som er med den digitale informasjonskløften er at media i dag har tatt over de meste av våre liv, og vi sitter alle igjen med ting på ulike måter.
Min problemstilling kunne vært; hvordan det digitale mediesamfunnet tar i mot og forkaster informasjon og bidrar til stadig mer informasjonskløfter.

*
http://no.wikipedia.org/wiki/Informasjonskl%C3%B8ft

5 kommentarer:

 1. Veldig lang innledning
  skrive hvor du har sitaten fra
  setter opp mange spørsmål, så du har mye og skrive om senere

  SvarSlett
 2. Fint at du stiller spørsmål Julie, men husk at det blir mye å skrive senere!
  Stilig at du også tar dine egne problemstilling om hva nettopp du tenker om saken! Veldig bra:)
  Flott at du har brukt sitat og vist til kilder!

  SvarSlett
 3. En grei innledning til en større oppgave, og god problemstilling. Du bør skrive mer konkret, og unngå setninger som " vet noe den andre ikke gjør på en eller annen måte". Omformuler til konkrete setninger!
  Ellers bra!

  SvarSlett
 4. En god innledning. Klar definisjon og det er fint at du kommer med eksempler som underbygger at du forstår begrepet. Unngå innledning hvor du skriver "I dette prosjektet så skal jeg diskutere ...". Gi heller en kort beskrivelse av situasjonen om at det er informasjonskløfter i samfunnet. En problemstilling rundt det digitale mediesamfunnet er interessant, men da bør du omformulere problemstillingen litt, slik den nå er formulert er den noe uklar.

  SvarSlett
 5. God innleiing, du presenterer det du skal skrive om, og gjer det oversiktelig. Bra du tar med definisjon slik at lesaren blir meir bevisst på kva oppgåva går ut på. Ganske kort tekst,med litt for brå avsluttning. Du bør kanskje vere litt meir presis og ikkje bruke ordet "ting" ;"sitter alle igjen med ting på ulike måter."
  Elles bra;)

  SvarSlett