torsdag 18. februar 2010

Det digitale mediesamfunnet, første utkast

I dette prosjektet så skal jeg diskutere hvordan media er med på å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter. For å gjøre dette skal jeg gå nærmere inn på de ulike sidene og legge vekt på forskjeller og likheter. Ta frem fakta og årsaker for å legge opp en god tekst med gode forklaringer og et godt dekke over emne.

”En informasjonskløft er skillet som finnes mellom befolkningsgrupper eller sosiale lag med bakgrunn i at den ene gruppen vet noe den andre gruppen ikke vet. Som videre gir den første gruppen et fortrinn i forhold til den andre. Mediebruk kan forsterke sosiale skiller eller ulikheter mellom grupper – altså skape informasjonskløfter.”*

Ta for eksempel mennesker med og uten skolegang, begge gruppene vet noe den andre ikke gjør. Om det er lesekunnskap eller overlevelse.
Det som er med den digitale informasjonskløften er at media i dag har tatt over de meste av våre liv, og vi sitter alle igjen med ting på ulike måter.
Min problemstilling kunne vært; hvordan det digitale mediesamfunnet tar i mot og forkaster informasjon og bidrar til stadig mer informasjonskløfter.

*
http://no.wikipedia.org/wiki/Informasjonskl%C3%B8ft

tirsdag 20. oktober 2009

Økonomi eller økosystem, hva velger vi?Et skred av fiolette topper med grasgrodde flanker. Ei lense av fjell med sluser i - Raftsundet, Gimsøystraumen, Nappstraumen, Sundstraumen og Moskenesstraumen. Fem havstraumer som sammen med storhavet danner grunnlaget for et av naturens store undere, skreien som hver vinter vandrer fra Barentshavet til Lofoten for å gyte.

Julie Ervum
Ørjan Gomsrud

Dette er hva Lofoten åpner med på hjemmesidene sine da mulige turister vandrer nysgjerrige inn. Fortsetter debatten om og borre etter olje utenfor Lofoten, kan naturen fort stille seg annerledes, og det som en gang var en fantastisk natur preg vil bli stående igjen som et større risikofelt både for økosystemet og oss selv. Så vurderer du en tur til Lofoten så har du mye å vente deg, men av den grunn må du ta turen tidligere en du kanskje skulle tro.

Skulle det resultere i at oljeboringen blir ståendes på planen, vil de ikke bare være negativt. Dette vil gi en større mulighet for flere arbeidsplasser på plattformen, spesielt nå i finanskrisen kan det gi store fordeler. Det å kunne vokse opp i nærheten av et slikt prosjekt vil også skape mer forståelse om oljens fordeler og ulemper.

Dyrelivet

Blir det oljeutslipp derimot, går det hardt over havets velvære. I Lofoten finner du flere forskjellige arter av sjødyr, flere sjeldnere en andre. Et oljeutslipp kan ta knekken på store deler av hav livet nærmere land og skape en sperre i å bevege seg fritt rundt. I Lofoten er store deler av samfunnet fiskere og lever på fangsten sin, hvis fangsten forsvinner, forsvinner også deres livs inntekt.Fangst: Hvis olje boringen blir virkelighet, vil det gå hardt utover fiskernes livs inntekt

Vi må kunne sette oss i den posisjonen at vi kan tenke selv, sette oss kritiske til begge retninger, hvis vi borrer etter olje og det resulterer i store funn vil det sikre Norges fremtid over lengre tid. Men på den andre siden, er vi ikke allerede rike nok til å kunne finne andre måter å sikre landet på?

Uenighet i politikken

I lengre tid har det vært stor strid om oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Fra enkelte hold hører man om hvor farlig for naturen og dens fiske det kan være, samtidig så vil det også være mulighet for å finne olje der, som kan innkassere staten nye formuer.

Særlig den politiske debatten fra Stortinget har gitt lyd fra seg i hele landet. En kan si at Lofoten og Vesterålen var blitt en del av valgkampen, men ikke i den grad så stor som flere ville trodd.

Venstre og Høyre var de partiene som gikk klarest ut på henholdsvis ja og nei siden. Venstre var klare på at de ikke ville gå inn i noen regjering med et parti som ønsker og borre etter olje i Lofoten og Vesterålen. Samtidig så var det viktig for høyre at oljeboring ble et faktum, slik at nye gevinster for den norske stat kunne hentes opp.

Innen for regjeringspartiene var det en viss uenighet. Sosialistisk Venstreparti (SV) gjorde krav på at det ikke skulle på noen måte borres etter olje, men stilte ultimatum for at oljen skulle bli. Senterpartiet (SP) forslo at man skulle vente frem til neste stortingsvalg før man eventuelt tok stilling til oljeboring på ny, da utviklingen har fornyet og muligheten for at ting skal gå galt vil være vesentlig mindre. Arbeiderpartiet (AP) vil vente til neste landsmøte med å bestemme hva som skjer med Lofoten og Vesterålen. Dette skaper en litt usikker situasjon for regjeringen der arbeiderpartiet er vesentlig størst.Engasjert: Natur og Ungdom aksjonerte utenfor åpningen av Arbeiderpartiets landsmøte lørdag 18. april og krevde et oljefritt Lofoten og Vesterålen

Når du setter deg i stilling til denne saken er det viktig du har retningslinjer, gjerne å se for deg hvordan denne saken ville gått utover deg som person. Forestill deg at du selv bor i Lofoten, hvor flere av innbyggerne lever på fiskedrift. Hva ville du gjort? Det er mye man må ta i betraktning i en slik sak, det går om og om igjen i politikken og det blir vanskeligere og vanskelige å sette seg en upåvirket mening.

Bruk den retten du har, og kjemp for en egen mening.

Urørt

Ja, da har jeg faktisk laget meg en Urørt profil på P3 (Radioen) sine sider. Har lagt ut en sang der; No game anymore. Skrev den for snart to år siden og spilte den inn i hjemme studioet til faren min. Hvis du blei nyskjerrig så kan du jo alltids ta en titt:

http://www11.nrk.no/urort/Artist/JulieSorriso1/default.aspx

Hvis du lurer på hvorfor navnet mitt er Julie Sorriso, så betyr Sorriso smil. Det er navnet mitt innenfor Capoeira, eller faktisk så er det Sorriso Bonito, men det blir litt langt :P

Navnet er det en Mester som bestemmer, etter hva som passer noen. Så var jo veldig koselig å få akkurat det navnet =D

tirsdag 13. oktober 2009

Næringsparken har brent ned ...Det er tydelig at VG har gått litt for fort på saken og ikke sjekket ut all fakta før de publiserte. Det var en bygning v/ næringsparken, med kjeden TESS som brant ned. I tilegg til noen mindre butikker i nederste etasje, blant annet en frisør, mekanisk butikk og større skader på en kiosk.

Bildet og teksten er kopiert fra VG sine hjemmesider i går kveld.

mandag 31. august 2009

Lille meg