tirsdag 20. oktober 2009

Økonomi eller økosystem, hva velger vi?Et skred av fiolette topper med grasgrodde flanker. Ei lense av fjell med sluser i - Raftsundet, Gimsøystraumen, Nappstraumen, Sundstraumen og Moskenesstraumen. Fem havstraumer som sammen med storhavet danner grunnlaget for et av naturens store undere, skreien som hver vinter vandrer fra Barentshavet til Lofoten for å gyte.

Julie Ervum
Ørjan Gomsrud

Dette er hva Lofoten åpner med på hjemmesidene sine da mulige turister vandrer nysgjerrige inn. Fortsetter debatten om og borre etter olje utenfor Lofoten, kan naturen fort stille seg annerledes, og det som en gang var en fantastisk natur preg vil bli stående igjen som et større risikofelt både for økosystemet og oss selv. Så vurderer du en tur til Lofoten så har du mye å vente deg, men av den grunn må du ta turen tidligere en du kanskje skulle tro.

Skulle det resultere i at oljeboringen blir ståendes på planen, vil de ikke bare være negativt. Dette vil gi en større mulighet for flere arbeidsplasser på plattformen, spesielt nå i finanskrisen kan det gi store fordeler. Det å kunne vokse opp i nærheten av et slikt prosjekt vil også skape mer forståelse om oljens fordeler og ulemper.

Dyrelivet

Blir det oljeutslipp derimot, går det hardt over havets velvære. I Lofoten finner du flere forskjellige arter av sjødyr, flere sjeldnere en andre. Et oljeutslipp kan ta knekken på store deler av hav livet nærmere land og skape en sperre i å bevege seg fritt rundt. I Lofoten er store deler av samfunnet fiskere og lever på fangsten sin, hvis fangsten forsvinner, forsvinner også deres livs inntekt.Fangst: Hvis olje boringen blir virkelighet, vil det gå hardt utover fiskernes livs inntekt

Vi må kunne sette oss i den posisjonen at vi kan tenke selv, sette oss kritiske til begge retninger, hvis vi borrer etter olje og det resulterer i store funn vil det sikre Norges fremtid over lengre tid. Men på den andre siden, er vi ikke allerede rike nok til å kunne finne andre måter å sikre landet på?

Uenighet i politikken

I lengre tid har det vært stor strid om oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Fra enkelte hold hører man om hvor farlig for naturen og dens fiske det kan være, samtidig så vil det også være mulighet for å finne olje der, som kan innkassere staten nye formuer.

Særlig den politiske debatten fra Stortinget har gitt lyd fra seg i hele landet. En kan si at Lofoten og Vesterålen var blitt en del av valgkampen, men ikke i den grad så stor som flere ville trodd.

Venstre og Høyre var de partiene som gikk klarest ut på henholdsvis ja og nei siden. Venstre var klare på at de ikke ville gå inn i noen regjering med et parti som ønsker og borre etter olje i Lofoten og Vesterålen. Samtidig så var det viktig for høyre at oljeboring ble et faktum, slik at nye gevinster for den norske stat kunne hentes opp.

Innen for regjeringspartiene var det en viss uenighet. Sosialistisk Venstreparti (SV) gjorde krav på at det ikke skulle på noen måte borres etter olje, men stilte ultimatum for at oljen skulle bli. Senterpartiet (SP) forslo at man skulle vente frem til neste stortingsvalg før man eventuelt tok stilling til oljeboring på ny, da utviklingen har fornyet og muligheten for at ting skal gå galt vil være vesentlig mindre. Arbeiderpartiet (AP) vil vente til neste landsmøte med å bestemme hva som skjer med Lofoten og Vesterålen. Dette skaper en litt usikker situasjon for regjeringen der arbeiderpartiet er vesentlig størst.Engasjert: Natur og Ungdom aksjonerte utenfor åpningen av Arbeiderpartiets landsmøte lørdag 18. april og krevde et oljefritt Lofoten og Vesterålen

Når du setter deg i stilling til denne saken er det viktig du har retningslinjer, gjerne å se for deg hvordan denne saken ville gått utover deg som person. Forestill deg at du selv bor i Lofoten, hvor flere av innbyggerne lever på fiskedrift. Hva ville du gjort? Det er mye man må ta i betraktning i en slik sak, det går om og om igjen i politikken og det blir vanskeligere og vanskelige å sette seg en upåvirket mening.

Bruk den retten du har, og kjemp for en egen mening.

1 kommentar:

  1. En god tekst. Dere viser at dere har jobbet grundig med bakgrunnsmaterialet. Men jeg savner hyperteksten.

    SvarSlett